Prawo Ohma

Prawo Ohma:
Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest wielkością stałą, niezależną od napięcia i natężenia prądu.U - napięcie między końcami przewodnika [V],
I - natężenie prądu [A],

Wzór na oporność:U - napięcie między końcami przewodnika [V],
I - natężenie prądu [A],