Przewodniki i izolatory

Przewodniki:

Przewodniki są to substancje przewodzące ładunek elektryczny
(organizmy żywe, elektrolity, grafit, metale, zjonizowane gazy).

Dobre przewodniki to:
 • grafit
 • żelazo
 • stal
 • aluminium
 • złoto
 • miedź
 • srebro


 • Nośnikami ładunku elektrycznego w przewodnikach są:
 • elektrony swobodne - w metalach i graficie
 • jony dodatnie i ujemne - w elektrolitach
 • jony dodatnie i ujemne oraz elektrony swobodne w zjonizowanych gazach


 • Izolatory:

  Ciała, w których nie występują elektrony swobodne, ani jony dodatnie czy ujemne, które mogłyby się swobodnie poruszać w ich wnętrzu.

  Dobrymi izolatorami prądu elektrycznego są:
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • drewno